Brandklass EI 240 innebär att vår konstruktion klarar att upprätthålla sin isolerande förmåga i 240 minuter av brand.

Ge akt på vilka delmaterial som ingår samt mot vilka material fogen skall ansluta mot.

Sikacryl-618 Fire
Sikacryl-618 Fire

1-komponent fogmassa baserad på akryldispersion, med goda brandhämmande egenskaper som sväller vid temperaturer över +250ºC och förhindrar därmed spridning av rök och eld.  

Sikasil-670 Fire
Sikasil-670 Fire

Enkomponents, neutralhärdande brandhämmande brandskyddsilikon lämplig för inom- och utomhusbruk. Produkten är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.