Brandklass EI 60 innebär att vår konstruktion klarar att upprätthålla sin isolerande förmåga i 60 minuter av brand. Våra produkter i denna klass är ej flexibla. Expanderar vid brand.

Ge akt på vilka delmaterial som ingår samt mot vilka material fogen skall ansluta mot.

SikaBrandbottningslist
SikaBrandbottningslist

Klassad upp till EI 120.

Sikacryl-618 Fire
Sikacryl-618 Fire

1-komponent fogmassa baserad på akryldispersion, med goda brandhämmande egenskaper som sväller vid temperaturer över +250ºC och förhindrar därmed spridning av rök och eld.

SikaFireswell-N
SikaFireswell-N

Används för brandsäkra tätningar runt kablar och kabelbuntar.

Sikaflex AT-Connection
Sikaflex AT-Connection

Utmärkt till anslutnings- och rörelsefogar mellan porösa och fasta material.

Sikaflex AT-Façade
Sikaflex AT-Façade

Speciellt lämpad till rörelse- och anslutningsfogar. Högsta UV-beständighet.

SikaHyflex-250 Facade
SikaHyflex-250 Facade

1-komponent, fukthärdande, lågmodulär elastisk fogmassa lämplig för rörelse och anslutningsfogar i byggnader.