Brandklass EI 90 innebär att vår konstruktion klarar att upprätthålla sin isolerande förmåga i 90 minuter av brand.

Ge akt på vilka delmaterial som ingår samt mot vilka material fogen skall ansluta mot.

SikaBrandbottningslist
SikaBrandbottningslist

Klassad upp till EI 120.

Sikacryl-618 Fire
Sikacryl-618 Fire

1-komponent fogmassa baserad på akryldispersion, med goda brandhämmande egenskaper som sväller vid temperaturer över +250ºC och förhindrar därmed spridning av rök och eld.  

SikaFireswell-N
SikaFireswell-N

Används för brandsäkra tätningar runt kablar och kabelbuntar

Sikaflex AT-Connection
Sikaflex AT-Connection

Utmärkt till anslutnings- och rörelsefogar mellan porösa och fasta material.

Sikaflex AT-Façade
Sikaflex AT-Façade

Speciellt lämpad till rörelse- och anslutningsfogar. Högsta UV-beständighet.

SikaHyflex-250 Facade
SikaHyflex-250 Facade

1-komponent, fukthärdande, lågmodulär elastisk fogmassa lämplig för rörelse och anslutningsfogar i byggnader.