Täta fasader så att det håller

Med våra kvalitetsprodukter och breda sortiment kan vi erbjuda en skräddarsydd lösning för din fastighet. Fogmassor uppgå till ca 1% av byggkostnaderna för varje större
byggprojekt. Vid vattenläckage blir renoveringskostnaderna mycket högre än byggkostnaden.

För att få till fina fogar i fasader som håller finns det vissa knep som är bra att ha med sig och som gäller för tegelväggar, putsade fasader eller en betongelementfasad.

Steg 1 - rent underlag

Nyckeln till bra vidhäftning av fogmassan är att underlaget är rent! Icke-porösa underlag, såsom målade ytor och PVC, måste avfettas och torkas helt rent med luddfri trasa eller papper innan primern appliceras. Torka gärna två gånger så att det blir helt rent. Är underlaget poröst, såsom betong, granit och kalksten, måste alla fria partiklar tas bort och ofta kan ytan behöva slipas för att all smuts ska försvinna.

Steg 2 - bottningslist

Applicera en bottningslist. Den är där för att den elastiska fogmassan ska vidhäfta endast till sidor så att botten kan uppta rörelser. Utan bottningslist kommer fogmassan att vidhäfta även till botten sk trepunktsvidhäftning vilket leder till att den spricker och inte fungerar som tätning. Bottningslisten ska vara rund och anpassad till fogens dimension – den bör vara 30% större än fogbredden för bästa stöd.

Steg 3 - applicera primer

Nästa steg är att applicera rätt primer i rätt mängd, för mycket kan ge vidhäftningsproblem, och avlufta sen i 15-30 min. Du måste foga inom 8 timmar efter primern har applicerats – annars får du börja om med rengöring och primning.

steg 4 - dimensionera fogen

Sist men inte minst ska fogen dimensioneras rätt. En bra tumregel är ”djupet är hälften av fogens bredd”. Skär till munstycket rätt, diametern bör vara samma som fogbredden, och börja applicera!

Steg 5 - glätta

Avsluta hela arbetet med att glätta fogmassan för att öka vidhäftningen mot fogsidor och bottningslist.

Rekommenderade produkter för fasadfogning är SikaBottningslist, Sika Primer-3 N för porösa underlag samt metaller och fogmassan SikaHyflex-250 Fasad.