Mycket stadig pistol för industri och yrkesbruk.
Tryckavlastning i handtaget.

För 300 ml patron.