Fasader

Nedan hittar du vårt sortiment av bottningslister, primer och fogmassa som passar för att foga fasader.  

Klicka på pilen bredvid respektive produkt för att få mer information.

Du kan också Kontakta oss eller Sök Återförsäljare.

För teknisk dokumentation för hela vårt fogsortiment, gå till Ladda ner dokument.

Sika® Bottningslist

Bottningsmaterial för fogmassor. Polyetencellplast med slutna celler. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sika® Back Up Rod

Klassad upp till El120 tillsammans med Sikaflex AT-Connection samt Sikaflex AT-Façade. Testad av SP, intyg nr 95R12638. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sikaflex® AT Connection

Sikaflex AT-Connection är en 1-komponents fukthärdande elastisk fogmassa baserad på en silanterminerad polymer. Brandprovning P703653, rapport finns.Test Report 2005147.

Sikaflex® AT Facade

Sikaflex® AT Facade är en 1-komponents lågmodulär, fukthärdande elastisk fogmassa.

SikaHyflex®-220 Window

SikaHyflex®-220 Window är 1-komponent, fukthärdande, lågmodulär elastisk fogmassa.

SikaHyflex®-225 Connection

SikaHyflex®-225 Connection är en 1-komponent, fukthärdande, elastisk fogmassa. Produkten är luktsvag lösningsmedelsfri och ftalatfri vilket gör den lämplig för inom och utomhusbruk.

SikaHyflex®-250 Facade

SikaHyflex®-250 Facade är en 1-komponents fukthärdande, lågmodulär och elastisk fogmassa.

SikaHyflex®-402 Connection

SikaHyflex®-402 Connection är en 1-komponents fukthärdande, lågmodulär och elastisk fogmassa för fogning i de vanligaste applikationerna.

SikaHyflex®-402 Connection är primerfri i de flesta applikationer och har mycket god vidhäftning på de flesta förekommande byggnadsmaterial. Bildar en vattentät fog med goda mekaniska egenskaper, förblir elastisk i kallt klimat. Rörelseförmåga ± 25% inne och ute.

Sika® Primer-3 N

Sika® Primer-3 N är en lösningsmedelsburen, 1-komponent primer.