Golv / Fog i dricksvatten

Nedan hittar du vårt sortiment av fogmassa för att foga och täta vid golv och i utrymmen som kommer i kontakt med dricksvatten.

 

Klicka på pilen bredvid respektive produkt för att få mer information.

Du kan också Kontakta oss eller Sök Återförsäljare.

För teknisk dokumentation för hela vårt fogsortiment, gå till Ladda ner dokument.
 

Sika® Bottningslist

Bottningsmaterial för fogmassor. Polyetencellplast med slutna celler. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sikaflex® PRO-3

Sikaflex® PRO-3 är en 1-komponents högmodulär, elastisk fogmassa med hög mekanisk resistans.

Sikaflex® PRO-3 kan användas inom- och utomhus.

Sikaflex® PRO-3 SL

Sikaflex® PRO-3 SL är en fuktighetshärdande, självutjämnande, 1-komponent elastisk massa baserad på polyuretan med goda mekaniska egenskaper. För applikationer både inne och ute.

Sikaflex®-11 FC+

Sikaflex®-11FC+  är en 1-komponents lösningmedelsfri lim och fogmassa med goda appliceringsegenskaper.

Sikaflex®-15 FC

Sikaflex® 15 FC  är en 1-komponents högmodulär  elastisk lim & fogmassa baserad på en silanterminerad polymer (SMP). Utmärkt till rörelsefogar och tätning i trä, betong, klinker.

För nåtning av trägolv. Sikaflex® 15 FC är luktsvag, lösningsmedels- och ftalatfri vilket gör den lämplig inomhus.

 Sikaflex® 15 FC kan användas inom- och utomhus.

Sika® Primer-3 N

Sika® Primer-3 N är en lösningsmedelsburen, 1-komponent primer.