Tillsatser som gör skillnad

Sika erbjuder ett brett utbud av tillsatser för återfyllning, som kan doseras direkt i betongblandningen. Våra tillsatser bygger på den beprövade Sika PCE tekniken och har en stor effekt på reologiska egenskaperna hos betongen. Blandningarna fungerar som en vattenreducerare och ger därigenom möjligheten att avsevärt minska cementförbrukningen.

Effektiv återfyllnad

Sika tillämpar liknande principer för gruv återfyllnadsanläggningar som vi använder i pastafyllanläggningar över hela världen. Med hjälp av vår kemiska verktygslåda som har vuxit under de senaste decennierna kan vi hjälpa dig att uppnå:

  • Minskad cementförbrukning
  • Förbättrad tryckhållfasthet
  • Minskat läckage
  • Lägre pumptryck
  • Minskat slitage på maskiner och utrustning
  • Förkortad återfyllnadstid
Betongtillsatser

Anpassade lösningar

Varje gruvåterfyllnad är annorlunda när det gäller dess sammansättning, den kemiska kompositionen och de bindemedelstyper som används. Sika har erfarenhet av att analysera olika förutsättningar för att hitta de tillsatser som passar din gruva bäst. I och med vår stora erfarenhet kan vi leverera snabba och pålitliga lösningar.

produkter backfill

Produkter

Läs mer om våra produkter för återfyllnad av gruvor.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt utbud av tillsatser, har du en utmaning som du behöver hjälp att lösa eller har du andra frågor och funderingar. Hör av dig.

Teknisk säljare

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare

wasterang.magnus@se.sika.com
08-621 89 52

Head Mining Solutions

Robert Aunes

Head Mining Solutions North Europe

aunes.robert@se.sika.com
08-621 89 09