Lösning på ett stort problem

I de flesta gruvmiljöer representerar damm en av de största hälso- och säkerhetsproblemen oavsett om verksamheten ligger under eller över marken. Därför läggs mycket arbete på att minska dammproduktionen till en acceptabel nivå, på daglig basis. Sika har flera produkter som förhindrar att dammpartiklarna går i luften och minskar dammgenerering under en längre tidsperiod.

SIka Dust Seal

Damm genererar flera slags problem, både utifrån hälso- och säkerhetssynpunkt på grund av minskad synlighet och andningsproblem till ökat slitage på maskiner och utrustning och ökade ventilationskostnader i underjordiska arbeten. Sika Dust Seal-300 är konstruerad för att ge ett säkert, vattenbaserat och miljövänligt alternativ till nuvarande dammtätningslösningar.

Dammbindare

Bättre dammfri arbetsmiljö

Sika produkter

Produkter

Kontakta oss om du vill veta mer om våra dammbekämpare.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt utbud av dammbindare, har du en utmaning som du behöver hjälp att lösa eller har du andra frågor och funderingar. Hör av dig.

Teknisk säljare

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare

wasterang.magnus@se.sika.com
08-621 89 52

Head Mining Solutions

Robert Aunes

Head Mining Solutions North Europe

aunes.robert@se.sika.com
08-621 89 09