Mer än bara malm

Gruvdrivning handlar inte bara om att bryta malm, frakta det till en uppfordringsanläggning via ett anrikningsverk för vidare transport ut i världen. För att allt detta ska fungera behövs en stor organisation och supportfunktioner. En organisation som förstår de behov och kvalitétskrav som finns. En supportfunktion som gör att "gruvsamhället" har en bra miljö att arbeta i samt in- och utleveranser flyter på.

Produkter för effektiv och snabb gruvdrivning

Våra produkter inom betongtillsatser bidrar till en effektiv gruvdrivning i alla olika skeenden under en gruvas livstid. Förutom olika tillsatser för sprutbetong och injektering har vi tagit fram bland annat golv som lämpar sig bra för gruvmiljöer. Vi har produkter som reparerar transportband med mera. Vad helst du behöver i ditt gruvprojekt, så har vi lösningen.

gruvdrift

Referenser

referenser leverantör gruvor

LKAB gruva, Kiruna

Sedan gruvdrift inleddes, för över 100 år sedan på platsen, har LKAB producerat järnmalm - Utvinningsprocessen kräver stora mängder sprutbetong för att säkra utgrävningen.

Sedan 2008 Sika är huvudleverantör för tillsatser och teknik vid Kirunagruvan.

Förrutom järnmalmsgruvan i Kiruna levererar Sika produkter och lösningar
till bland annat:

Malmbergsgruvan, Malmberget

Kristinebergsgruvan, Lycksele

Renströmsgruvan, Skellefteå

Garpenberg gruva, Garpenberg

Zinkgruvan, Askersund

Björkdalsgruvan, Kåge

Våra expertområden

Sprutbetong

Sprutbetongtillsatser

Injektering gruvor

Injektering

Fiber

Fiber

Dammbindare

Dammbindare

Bergförankring

Bultning

Backfill

Backfill

Servicebyggnader

Servicebyggnader

Kontakt

Vill du veta mer om vårt utbud av tillsatser och produkter som hjälper dig till en effektivare och smidigare gruvdrivning? Har du en utmaning som du behöver hjälp att lösa eller har du andra frågor och funderingar. Hör av dig.

Magnus

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare

08-621 89 52

Roberet Aunes

Robert Aunes

Head Mining Solutions North Europe

08-621 89 09