Förstärka, täta eller skydda

Principen för injektering är att fylla en spricka i bergkonstruktionen med någon typ av material. Valet av injekteringsmaterial styrs framför allt av syftet med injekteringen och förutsättningarna.

Bland Sikas produkter för injektering finns bland annat tvåkomponents polyuretan och silikat samt akrylhartser och finmald injekteringscement.

Dessa används i gruvor över hela världen och kan hjälpa dig att motverka utmanande markförhållanden under och över marken.  

System för alla tillfällen

Cement- eller keminjektering, vi har lösningar för alla möjligheter.

Alla system kan skräddarsys för för att passa olika projekt och behov med olika tillsatser.

Betongtillsatser
produkter för bergsinjektering

Produkter

Läs mer om Sikas injekteringprodukter för gruvor.

 

Kontakt

Vill du veta mer om vårt utbud av tillsatser, har du en utmaning som du behöver hjälp att lösa eller har du andra frågor och funderingar. Hör av dig.

Teknisk säljare

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare

wasterang.magnus@se.sika.com
08-621 89 52

Head Mining Solutions

Robert Aunes

Head Mining Solutions North Europe

aunes.robert@se.sika.com
08-621 89 09