Förstärkning, stabilisering och reparation

Sprutbetong är ett mycket flexibelt material och vanligaste användningsområdet för sprutbetong är att förstärka och stabilisera berg vid tunnelbyggen och gruvdrivning.

Andra konstruktioner där sprutbetong fungerar utmärkt är vid stabilisering av sluttningar och reparation av stora betongkonstruktioner så som vattentorn, broar, pelare, kraftverksdammar med mera.

Betongtillsatser

Utan tillsatser skulle sprutbetong bara vara betong. Men med tillsatser
som till exempel flytmedel, acceleratorer, retarders, vattenreducerare med flera får du en betong som är flexibel och kan skräddarsys för varje
enskilt projekts behov.

Betongtillsatser

Ständig utveckling

Tillsatser för sprutbetong har utvecklats och förbättrats mycket under de senaste 20 åren. Detta har inte bara varit drivet av förändringen från torr till våt sprutning, men också av ständigt nya krav på färsk och härdad sprutbetong, krav på utökad bearbetbarhet och högre tidig hållfasthet.

I och med starkare miljöfokus behöver  tillsatserna anpassas och utvecklas för att hantera nya material som används i dagens bindemedel (till exempel flygaska och slagg) och för att fungera bättre tillsammans med krossballast.

Våra vanligaste betongtillsatser

Acceleratorer

Påskyndar härdning,
förbättrar
vidhäftning
och minskar spill.

 

Produkter>>

Flyttillsats

Reducerar mängden
vatten och cement
utan att påverka
arbetbarheten.

 

Produkter>>

Fiber

Mikro-,
makro-
och
stålfiber.

 

Produkter>>

Övriga

Gjuta i minusgrader, styra mängden luft
i betongen eller
minska avdunstningen.

 

Produkter>>

Sigunit®

Vår populäraste betongtillsats är Sigunit®, en sprutbetongaccelerator som används vid de flesta gruvorna i Sverige. Siguniten gör att betongen fastnar på bergväggen och utvecklar en hög tidig hållfasthet så att nästa produktionssteg kan påbörjas en kort tid efter appliceing utan att tumma på säkerheten.

Sprutbetongaccelerator

Kontakt

Vill du veta mer om vårt utbud av tillsatser, har du en utmaning som du behöver hjälp att lösa eller har du andra frågor och funderingar. Hör av dig.

Teknisk säljare

Magnus Wästeräng

Teknisk säljare

wasterang.magnus@se.sika.com
08-621 89 52

Head Mining Solutions

Robert Aunes

Head Mining Solutions North Europe

aunes.robert@se.sika.com
08-621 89 09