Tunnputs, spackel, lim

Sikadur®-31 DW

Ett fukttolerant, tixotropt 2-komponents epoxispackel/lim, baserat på en kombination av epoxihartser och specialfiller, utformat för användning i temperaturer mellan +10°C och +30°C och med krav för användande av direkt dricksvattenkontakt.

Sika MonoTop®-723 N

Enkomponents, cementbaserat och akrylförstärkt fin- och porspackel som används som fin- och porspackel på underlag av betong och lagningsbruk. Kan användas för att laga och fylla ut betongporer, ojämnheter och andra små betongskador och som finspackel före målning med betongfärg. Godkänd enligt EN1504. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.