Tunnputs, spackel, lim

Sikadur®-30

Sikadur®-30 är ett tixotropiskt, strukturellt,
2-komponents lim baserat på en kombination av epoxiharts och en speciell filler, utformat för användning i temperaturer mellan +8 °C och +35 °C.

Sikadur®-31 DW

Sikadur®-31 DW är ett fukttolerant, tixotropt 2-kom-  ponents epoxispackel/lim, baserat på en kombination av epoxihartser och special filler, utformat för använd- ning i temperaturer mellan +10 °C och +30 °C och krav för användande för direkt dricksvattenkontakt.

Sikadur®-32

Sikadur®-32 är ett mångfaldigt strukturellt epoxylim med medelviskositet (vätska), två komponenter, för att fästa ny betong på gammal betong, metallplåtar på betong och använda i allmän förankring. Även om produkten har en flytande konsistens är den inte självutjämnande.

Sika MonoTop®-723 N

Enkomponents, cementbaserat och akrylförstärkt fin- och porspackel som används som fin- och porspackel på underlag av betong och lagningsbruk. Kan användas för att laga och fylla ut betongporer, ojämnheter och andra små betongskador och som finspackel före målning med betongfärg. Godkänd enligt EN1504. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.