Impregnering

Sikagard®-703 W

Sikagard®-703 W är en färdigblandad impregneringsvätska baserad på en blandning av silan och siloxan som med hjälp av luftens fuktighet kondenserar till ett klibbfritt silikonharts.

Sikagard®-705 L

Sikagard-705 L är en enkomponent lågviskös, lösningsmedelsfri reaktiv impregnering för betong och cementbaserade material. Sikagard-705L är baserad på silan med 99% aktiv substans. Certifikat från CBI.

Sikagard®-706 Thixo

Sikagard-706 är en 1-komponents-, silanbaserad reaktiv impregneringskräm. Det är en produkt utan lösningsmedel där ~80 % av innehållet är aktivt ämne. Sikagard-706 Thixo följer de högsta kraven i EN 1504-2 för hydrofoberande impregnering (inträngningsdjup klass II & motståndskraft mot frost och saltpåverkan).