Impregnering

Sikagard®-703 W

Sikagard-703W är en färdigblandad impregneringsvätska baserad på en blandning av silan och siloxan som med hjälp av luftens fuktighet kondenserar till ett klibbfritt silikonharts. Sikagard-703W ger ett effektivt skydd mot kapillär inträngning av vatten, saltlösningar, smuts och andra skadliga vattenlösningar medan ytan fortfarande förblir diffusionsöppen för vattenånga och kan "andas".Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sikagard®-705 L

Sikagard-705 L är en enkomponent lågviskös, lösningsmedelsfri reaktiv impregnering för betong och cementbaserade material. Sikagard-705L är baserad på silan med 99% aktiv substans. Certifikat från CBI.

Sikagard®-706 Thixo

Sikagard-706 är en 1-komponents-, silanbaserad reaktiv impregneringskräm. Det är en produkt utan lösningsmedel där ~80 % av innehållet är aktivt ämne. Sikagard-706 Thixo följer de högsta kraven i EN 1504-2 för hydrofoberande impregnering (inträngningsdjup klass II & motståndskraft mot frost och saltpåverkan).