Ytskydd och färg

Sikagard®-551 S Elastic Primer

Lösningsmedelsburen primer för Sikagard-550 W Elastic på porösa ytor. Får inte appliceras på cementbaserade akrylmodifierade underlag (t ex Sika MonoTop eller SikaTop). Om ett sådant underlag behöver primas ska Sikagard-552 W Aquaprimer användas. Torrhalt ca 25 volym-%.

Sikagard®-675 W ElastoColor

En 1-komponents, plasto-elastisk vattendispergerad beläggning baserad på styreneakrylat dispersion för skydd och förbättring av betong som kan appliceras över befintliga beläggningar eller direkt på betongytorna. Sikagard-675 W ElastoColor uppfyller kraven i EN 1504-2 som beskyddande beläggning.

Sikagard®-680 S Betoncolor

1-komponent akrylbaserad färg för skydd av betongkonstruktioner: fasader, balkonger och andra vertikala ytor. Smutsavvisande och karbonatiseringsbromsande. Diffusionsöppen för vattenånga. Finns i två varianter: klarblank (utan färgpigment) och finish (pigmenterad). Sikagard-680 S innehåller lösningsmedel. Sikagard-680 S finish finns i många färger. Torrhalt ca 45 volym-% (pigmenterad).

Sikagard®-777

Sikagard-777 är ett vattenburet klotterskydd för alla typer av väder, utvecklat för de flesta typer av underlag. Sikagard-777 skyddar mot spray- och penselklotter och uppvisar en god motståndskraft mot tuschbaserat klotter.

SikaTop® Seal-107 Standard

SikaTop® Seal-107 Standard är en tvåkomponents polymermodifierad, cementbaserad vattentätningsslamma bestående av en flytande polymer och en cementdel innehållande speciella tillsatsmedel.