Ytskydd och färg

Sikalastic®-1K

Sikalastic®-1K är ett 1-komponents, spricköverbryggande, fiberförstärkt bruk, baserat på cement modifierad med speciella alkali-resistenta polymerer.

Sikalastic®-1K är lämplig för applicering med borste eller spackel.

Sikagard®-550 W Elastic

Sikagard®-550 W Elastic är en enkomponent, plasto-elastisk beläggning baserad på UV-härdande akryldispersion med utmärkta spricköverbryggande egenskaper även vid temperaturer under 0 °C.
 

Sikagard®-550 W Elastic uppfyller kraven i EN 1504-2 som skyddande beläggning.

Sikagard®-551 S Elastic Primer

Lösningsmedelsburen primer för Sikagard-550 W Elastic på porösa ytor. Får inte appliceras på cementbaserade akrylmodifierade underlag (t ex Sika MonoTop eller SikaTop). Om ett sådant underlag behöver primas ska Sikagard-552 W Aquaprimer användas. Torrhalt ca 25 volym-%.

Sikagard®-675 W ElastoColor

Sikagard®-675 W ElastoColor är en 1-komponents, plastoelastisk vattendispergerad beläggning baserad på styreneakrylat dispersion för skydd och förbättring av betong.
Sikagard®-675 W ElastoColor kan appliceras över befintliga beläggningar eller direkt på betongytorna.
Sikagard®-675 W ElastoColor uppfyller kraven i EN 1504-2 som beskyddande beläggning.

Sikagard®-680 S Betoncolor

1-komponent akrylbaserad färg för skydd av betongkonstruktioner: fasader, balkonger och andra vertikala ytor. Smutsavvisande och karbonatiseringsbromsande. Diffusionsöppen för vattenånga. Finns i två varianter: klarblank (utan färgpigment) och finish (pigmenterad). Sikagard-680 S innehåller lösningsmedel. Sikagard-680 S finish finns i många färger. Torrhalt ca 45 volym-% (pigmenterad).

Sikagard®-777

Sikagard-777 är ett vattenburet klotterskydd för alla typer av väder, utvecklat för de flesta typer av underlag. Sikagard-777 skyddar mot spray- och penselklotter och uppvisar en god motståndskraft mot tuschbaserat klotter.