Korrosionsskydd och vidhäftare

Sika MonoTop®-910 N

Enkomponents, cementbaserat och akrylförstärkt slamningsbruk som används som korrosionsskydd på armeringsjärn vid renovering av betongskador och som vidhäftningsförbättrande slamma mellan gammal betong och Sika MonoTop lagningsbruk vid reparation och utfyllnad av betongskador. Godkänd enligt EN1504. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.