Undergjutning

Sikadur®-12 Pronto

2-komponent lim och reparationsbruk baserat på modifierat metylmetakrylat. Självutjämnande och mycket snabbhärdande för fastgjutning av bultar, prefabricerade betongelement och -pelare, undergjutning och som reparationsbruk för hårt belastade betonggolv. Mycket snabb hållfasthetsutveckling.

Sikadur®-32 Normal

Sikadur®-42

3-komponent, självutjämnande undergjutningsbruk, baserat på högvärdig epoxiharts och särskilt utvald ballast. Används som undergjutningsbruk för maskinfundament, rälsbanor, ankarjärn, bultar mm där mycket höga krav på hållfasthet och vidhäftning ställs. Har mycket god vidhäftning mot betong, sten, bruk, järn, stål, aluminium, epoxi, polyester och trä.  

SikaGrout®-214 N

Ett 1-komponents, självutjämnande, cementbaserat, färdigblandat bruk som expanderar i 2 steg. Innehåller stabiliserande, plasticerande och expanderande ämnen.