Undergjutning

Sikadur®-12 Pronto

2-komponent lim och reparationsbruk baserat på modifierat metylmetakrylat. Självutjämnande och mycket snabbhärdande för fastgjutning av bultar, prefabricerade betongelement och -pelare, undergjutning och som reparationsbruk för hårt belastade betonggolv. Mycket snabb hållfasthetsutveckling.

Sikadur®-42

3-komponent, självutjämnande undergjutningsbruk, baserat på högvärdig epoxiharts och särskilt utvald ballast. Används som undergjutningsbruk för maskinfundament, rälsbanor, ankarjärn, bultar mm där mycket höga krav på hållfasthet och vidhäftning ställs. Har mycket god vidhäftning mot betong, sten, bruk, järn, stål, aluminium, epoxi, polyester och trä.  

SikaGrout®-212

SikaGrout®-212 är en 1-komponent, färdig att blanda, fritt flytande, lågkrympande expanderande undergjutningsbruk.

SikaGrout®-214 N

Ett 1-komponents, självutjämnande, cementbaserat, färdigblandat bruk som expanderar i 2 steg. Innehåller stabiliserande, plasticerande och expanderande ämnen.

SikaGrout®-3200

SikaGrout®-3200 är en 1-komponent, cementliknande, snabbhärdande flytande undergjutningsbruk och uppnår tidigt hög och slutlig hållfasthet. Speciellt utformad för landbaserad vindkraftverk av stål, strukturell fyllning av fogar.

SikaGrout®-3500 WP

SikaGrout®-3500 WP är ett cementbaserad, snabbhärdande självnivilerande undergjutningsbruk som uppnår tidig hög och slutlig hållfasthet.
Speciellt konstruerad för havs- och landbaserade fundamentgjutningar för vindkraftverk.