Reparationsbruk

Sika MonoTop®-110 QuickFix

Sika MonoTop®-110 QuickFix är ett enkomponent bruk som är färdigt att använda efter blandning med vatten. Bruket är uppbyggt av specialcement och utvald ballast och ger mycket snabb hållfasthetstillväxt.

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair är ett tixotropt enkomponents bruk för betongreparationer som är färdigt att använda efter blandning med vatten. Bruket är uppbyggt av specialcement, utvald ballast, syntetiska mikrofibrer och tillsatsmedel.

Sika MonoTop®-352 N

Sika MonoTop®-352 N är ett 1-komponents, fiberförstärkt, konstruktivt lättviktsreparationsbruk med låg krympning. Produkten uppfyller kraven enligt klass
R3 i EN 1504-3.

Sika MonoTop®-412 Eco

Sika MonoTop®-412 Eco är ett 1-komponents, fiberförstärkt, konstruktivt reparationsbruk med låg krympning innehållande återvunnet avfallsmaterial för att minska koldioxidutsläppen. Produkten uppfyller kraven enligt klass R4 i EN 1504-3.

Sika MonoTop®-412 NFG

Ett 1-komponents, polymermodifierat och fiberförstärkt, konstruktivt reparationsbruk med låg krympning och korrosionsinhibitor. Produkten uppfyller kraven enligt klass R4 i EN 1504-3.

SikaQuick®-506 FG

1-komponent, polymermodifierat reparationsbruk med inbyggd Sika FerroGard korrosionsinhibitor. Blandas endast med vatten och ger ett bruk som härdar snabbt och kan ytbehandlas efter kort tid.