Vattentätande tillsatser

Sika®-1

Sika®-1 är en bindande flytande tätningstillsats för cementbruk och betong.

Sika®-2

Sika®-2 är en extra snabbindande, flytande och vattentätande tillsats som skapar en nästan omedelbar bindning och mycket snabb hållfasthetsutveckling hos Standard Portlandcement.

Sika®-4a

Sika®-4a är en snabbt bindande vattentätande tillsats. Vid blandning med Standard Portlandcement och vatten, binder den snabbt för att täta områden med kraftigt vatteninläckage i betong, berg eller murverk.