Betongrenovering

Att renovera betongen ger konstruktionen längre livslängd och är därmed ett hållbart alternativ.

Sika har bevisade lösningar för balkonger, parkeringshus, broar och vattentorn.