Renovering av Parkeringsgarage, Alby
yes
Renovering av Parkeringsgarage, Alby

Parkeringsgarage är konstruktioner som tar mycket stryk pga tungt slitage, tösalter etc och de är i stort behov av att renoveras nu.
Botkyrkabyggen har valt att skriva avtal med Tecab för renovering av parkeringsgaragen inom området. De har redan färdigställt 10 stycken med samma system.

Renovering av vattentorn, Tierp
yes
Renovering av vattentorn, Tierp

I Tierps kommun har Sikas betongrenoveringssystem
använts för att renovera flera vattentorn bl a Söderfors som renoverades år 2010 och Skärplinge år 2012.
Vattentornen hade olika renoveringsbehov och förutsättningar eftersom de inte var byggda och renoverade samtidigt men kravet på en lagad betongyta samt efterföljande målad yta var det samma.