Sikaplan PVC Takduk

Sikaplan® SGmA-20

Sikaplan-SGmA 2.0 (Trocal SGmA 2.0 mm) is a multi-layer, synthetic roof waterproofing sheet based on premium-quality polyvinyl chloride (PVC) with inlay of glass non-woven according to EN 13956.

Sikaplan® VGWT-12

En takduk av mjukgjord PVC med en stomme av polyesterväv och har utvecklats för exponerade takytor utan övertäckning. Duken läggs löst och fästs mekaniskt och svetsas ihop homogent med varmluft. Sikaplan-12 VGWT är åldringsstabiliserad och dimensionsstabil vilket tillåter enkla detaljkonstruktioner. Sikaplan VGWT är anpassad till nordiska krav. Typgodkänd. Läs gärna vår Monteringsanvisning, broschyr om mekanisk infästning eller estetiskt tilltalande tak.

Sikaplan® VGWT-15

Sikaplan-15 VGWT är en takduk av mjukgjord PVC med en stomme av polyesterväv och har utvecklats för exponerade takytor utan övertäckning. Duken läggs löst och fästs mekaniskt och svetsas ihop homogent med varmluft. Sikaplan-15 VGWT är åldringsstabiliserad och dimensionsstabil vilket tillåter enkla detaljkonstruktioner.Sikaplan VGWT är anpassad till nordiska krav. Typgodkänd.