Takduk för gröna tak

Ska du skapa ett grönt tak med fin sedum som ska vara hållbart över tid är takdukens egenskaper viktiga. Sika har en dokumenterad erfarenhet av mer än 40 år med gröna takkonstruktioner. Alla Sarnafil tätskiktsmembran som används i dessa system är:

  • Resistenta mot biologiska- och mikroorganismer
  • Resistenta mot genomträngning av rötter

Miljöduk för gröna tak

Sarnafil T FPO-serien består av Sarnafil TS 77 och Sarnafil TG 66 - takdukar baserade på högkvalitativa flexibla polyolefiner - FPO. FPO är ett fullständigt miljövänligt råmaterial, som varken innehåller tungmetaller, halogener, fungicider eller mjukgörare. Sarnafil T FPO är alltså helt ftalatfri.

Produkterna är bedömda i BASTA, Sunda Hus, Byggvarubedömningen och det finns intyg gällande kriterier i Svanen.  Det innebär att Sarnafil T FPO takdukar kan ge poäng vid bedömning av BREEAM och LEED.

Sarnafil T FPO är mycket hållbara över tid, Sarnafil TS 77 har en livslängd på upp till 50 år, och ger en hållbar lösning med låga underhållskostnader. Det är alltså en kostnadseffektiv lösning för fastighetsägaren.  

Rotbeständig

För att ett sedum tak ska vara hållbart över tid är det viktigt att takduken håller även efter flera år när vegetationen har vuxit och bildat rötter, så att de inte tränger igenom och gör hål i det vattentätande membranet. Sarnafil T FPO takdukar är rotbeständiga i test enligt FLL-metoden.

Takdukar med effektiv applicering

Sarnafil T FPO takdukar kan installeras i de flesta väderförhållanden, även vid minustemperaturer. Sarnafil TG 66 är lämplig för lös utläggning och ger en snabb installation av det vattentätande tätskiktet. Jord med en minsta vikt av 80 kg/m2 ger den nödvändiga vindhöjningsmotstånd, vilket eliminerar behovet av någon ytterligare mekanisk infästning.

Krävs det mekanisk infästning är Sarnafil TS 77 som gäller för den takduken har en starkare konstruktion med en armering av både polyester och glasfiber. Är taket exponerat under längre tid innan det gröna taket läggs, är Sarnafil TS 77 lämplig då den infästes mekaniskt och är UV-beständig. Den sitter fast och håller i kvaliteten tills sedum taket läggs ovanpå utan att påverkas av klimatet.