Takskola

Sika Sverige har under flera år hållit i utbildning av takentreprenörer. Under en två dagar teoretisk och praktisk utbildning får man lära sig om Sikas takprodukter och hur de svetsas för att uppnå bästa möjliga resultat.

För närvarande finns det ca 50 auktoriserade takentreprenörer runt om i Sverige.

Takskola

Vår tvådagarsutbildning består av teori som varvas med praktiska övningar. Utbildningsdagarna är kostnadsfria, men resa och eventuellt hotell bekostas av varje deltagare. Utbildningen sker i Sikas lokaler i Spånga. Domnarvsgatan 15, 163 53 Spånga.

 

För mer information kontakta Leif Gustafsson via mejl  eller ring 070-218 54 54.