Konstruktiv förstärkning

  • Betongreparation och konstruktiv förstärkning

    Betongreparation och konstruktiv förstärkning

    Sedan 1910 har Sika levererat produkter och system med ett klart syfte - att optimera byggprocessen och förlänga konstruktionens livslängd.

    Till unika lösningar