Sika CarboDur

Sika CarboDur är det optimala systemet med kolfiberarmering för konstruktiv förstärkning. Anledningen till förstärkning kan vara tillbyggnad, renovering, fel i konstruktionen eller helt enkelt ändrade laster.