Kolfiberband

Konstruktiv förstärkning med CarboDur

Vanliga användningsområden för kolfiberband är att förstärka böjmomentet genom att limma Sika CarboDur-band på den dragna sidan av konstruktionen,t ex bjälklag eller broar.

Det går att öka en konstruktions kapacitet att ta upp tvärkraft genom att Sika CarboShear (L-formade band) eller SikaWrap (väv) limmas på konstruktionen. Denna typ av förstärkning tillämpas främst på balkar och pelare.

I samband med håltagning vid ombyggnad kan det förekomma att man inkräktar på tryckbåge eller att det blir nödvändigt att skära av viktig armering. Sådana situationer kan lösas genomförstärkning med Sika CarboDur-band.

Sika® CarboShear L

Sika CarboShear L är L-formade kolfiberband, böjd i 90º vinkel, för förstärkning mot skjuvkrafter i balkar. Sika CarboShear L ingår i Sika CarboDur förstärkningssystem för konstruktiv förstärkning. Finns i flera dimensioner. Systemet har provats i full skala i samarbete med ”The Swiss Federal Labaratories for Materials Testing and Research EMPA” i Schweiz.Finns i flera olika dimensioner.