För att hjälpa våra kunder att bli mer framgångsrika, syftar Sika att skapa mervärde till ömsesidig nytta längs hela projekts värdekedja, från konceptuella designmöjligheter till att underlätta för eventuella underhåll. Sikas försäljnings-och tekniska team är tillgängliga för kundsupport under varje skede av byggprocessen: från det inledande samrådet, genom projekteringsfasen, den detaljerade designfasen, tillämpning på arbetsplatsen och slutar med kvalitetskontroll, färdigställande och slutlig överlämning .

Förstärkning av bro
yes
Gemensamma besök med Sikas specialister
 • Hög teknisk expertis inom betongrenovering och förstärkning
 • Bra samarbete med stora entreprenörer och myndigheter
 • Sikas ställning inom byggbranschen
Värdefulla lösningar från Sika
yes
Värdefulla lösningar från Sika
 • Kostnad prestationsgrad
 • Innovation av nya teknologier
 • Produkter som passar applikationens krav
Unika lösningar för speciella förhållanden
yes
Unika lösningar för speciella förhållanden
 • Reducerad härdningstid och / eller applicering vid låga temperaturer.
 • Utbildad  och auktoriserad personal som installerar
 • Förankring för svag betong
 • Mycket utförliga tester och godkännanden
Bevisade produkter och applikationstekniker
yes
Bevisade produkter och applikationstekniker
 • Över 40 års erfarenhet
 • Garantier
 • Den enda globala leverantören
 • Strikt kvalitetsförsäkring och testning