Täta sprickor

Principen för injektering är att fylla en spricka i betongkonstruktionen med någon typ av material. Valet av injekteringsmaterial styrs framför allt av syftet med injekteringen.