Injekteringstillbehör

SikaFuko® VT-1

SikaFuko® VT-1 är en återinjekteringsbar slang för tätning av olika konstruktions- och anslutningsfogar i vattentäta betongkonstruktioner.

För att täta fogen injekteras $V(namn) med lämpliga Sika® Injection-material, såsom akryl och mikrofina cementsuspensioner (för flergångsinjektering) alternativt polyuretan- eller epoxyharts (för engångsinjektering). Med den integrerade ventiltekniken kan slangen användas för att injektera flera gånger om det behövs.

SikaFuko® VT-2

SikaFuko® VT-2 är en återinjekteringsbar slang för tätning av olika konstruktions- och anslutningsfogar i vattentäta betongkonstruktioner. För att täta fogen injekteras SikaFuko® VT-2 med lämpligt Sika®-injekteringsmaterial, såsom akryl- eller cementbaserade medel (för återinjektering) eller polyuretan- eller epoxihartser (för engångsinjektering). Med den integrerade "ventiltekniken" kan slangen användas för att injektera flera gånger om det behövs.

SikaFuko® Eco-1

Injekteringsslang för tätning av gjutfogar i vattentäta strukturer mot vatten- och saltvatteninträngning.

Sika® Injection Pumps 1-C

Ett produktsortiment av injekteringsutrustning för injektering med ett stort antal olika injekteringsmaterial.

Sika® Injection Packers

Fyllningsventiler eller portar och kopplingsdelar mellan injekteringsutrustningen och konstruktionen. Backventiler (dvs smörjnippel eller knappkoppling) är placerade på toppen av nippeln och ansluter till injekteringsutrustningen.

Sika® Injection Cleaner C1

Ett komplett utbud av rengörings- och konserveringsmedel för en tillförlitlig användning av injekteringspumpar och Sika Injection-produkter.