Cementinjektering

Sika® Injektering-30

Sika® Injektering-30 är ett sulfatresistent, kromatreducerat och lågalkaliskt portlandcement. Det är ett mikrocement med maximal partikelstorlek, d95, 30 μm.

Ultrafine-20

Ultrafine-20 är ett sulfatresistent, kromatreducerat och lågalkaliskt portlandcement. Det är ett mikrocement med maximal partikelstorlek, d95, 20 μm.

Sika® Ultrafin-12

Sika® Ultrafin-12 är ett sulfatresistent, kromatreducerat och lågalkaliskt portlandcement. Det är ett mikrocement med maximal partikelstorlek, d95, 12 μm.

Sika® iFlow-1

Sika® iFlow-1 ,dispergerande tillsatsmedel för injekteringsbruk.

Sika® iAcc-1

Sika® iAcc-1 accelererar bindetiden i injekteringsbruk. Innehåller inte alkali eller klorid och är inte korrosiv på armering.

Sika® Intraplast® A

Injekterings-/expandertillsats för cementslamma/bruk och betong. Ger ett expanderande, lättarbetat och homogent cementbruk/betong med god utflytning. Expansion 3-8% vid normal dosering i färdigt bruk.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.Dosering ca 0,4-1% av cementvikten. Produktcertifierad av "Vattenfall Services Nordics AB".