Cementinjektering.

Sika® Ultrafin-12

Sika Ultrafin 12 är ett sulfatresistent, kromatreducerat och lågalkaliskt portlandcement. Det är ett mikrocement med maximal partikelstorlek, d95, 12 μm. Ultrafin 12 uppfyller krav, med undantag av bindetid, enligt SS-EN 197-1 del 1: Cement – Sammansättning och egenskaper. Beteckning enligt SS-EN 197-1 och SS 13 42 03 CEM I 52,5 - SR 3 LA.

Sika® Microfine-20

Microfine 20 är ett kromatreducerat cement med maximal partikelstorlek, d95, 20 μm. Microfine 20 uppfyller krav, med undantag av bindetid, enligt SS-EN 197-1 del: Cement – Sammansättning och egenskaper. Beteckning CEM II/A-V 52,5 N.

Sika® Injektering-30

Injektering-30 är ett sulfatresistent, kromatreducerat och lågalkaliskt portlandcement. Det är ett mikrocement med maximal partikelstorlek, d95, 30 μm. Injektering-30 uppfyller kraven enligt SS-EN 197-1 del 1: Cement – Sammansättning och egenskaper. Beteckning enligt SS-EN 197-1 och SS 13 42 03 CEM I 52,5 - SR 3 LA.

Sika® iFlow-1

Ett effektivt dispergerande tillsatsmedel för Injekteringscement. Produkten uppfyller kraven för HRWR enligt EN934-2. CE-certifikat nr: 2605-CPR-704. CE-märkt enligt EN934-2 och EN934-6.

Sika® iAcc-1

Accelererar bindetiden i injekteringsbruk. Innehåller inte klorid och är inte korrosiv på armering. Produkten uppfyller kraven för bindetidsaccelererande tillsatsmedel enligt EN934-2, både vid +5ºC och +20ºC. CE-certifikat nr: 2605-CPR-704. CE-märkt enligt EN934-2 och EN934-6.

Sika® Intraplast® A

Injekterings-/expandertillsats för cementslamma/bruk och betong. Ger ett expanderande, lättarbetat och homogent cementbruk/betong med god utflytning. Expansion 3-8% vid normal dosering i färdigt bruk.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.Dosering ca 0,4-1% av cementvikten.