Membran för grundläggning

Ett membran är ett utanpåliggande tätskikt av fast material som installeras på våta sidan av en konstruktion.  Byggnader med underjordiska källarplan exponerade mot aggressiva grundförhållanden och krafter, eller som måste ha en helt torr innemiljö, och samtidigt vara hållbar för en lång brukstid, kräver ett pålitligt och högkvalitativt vattentätningssystem.

Ett membransystem hindrar fukt, vatten eller kemiska substanser från mark att komma i kontakt med konstruktionen och skyddar på så sätt betongen från exponering.