Grundläggningskonstruktioner

SikaProof® A+ 12

SikaProof® A+ 12 är ett polyolefin (FPO) membran för förapplicerad, fullt vidhäftande vattentätning av armerade betongkonstruktioner
under mark. Det appliceras löslagt på förberett underlag eller på gjutformen innan armering och gjutning av betong. Ett speciellt hybridbindningsskikt på membranet skapar en permanent bindning med den färska betongen. Överlappsskarvar förseglas med kallapplicerade band. Totala tjockleken är 1,75 mm med en membrantjocklek på 1,20 mm.

SikaProof® P-1200

SikaProof® P-1200 är ett flexibelt, homogent vattentätningsmembran baserat på flexibel polyolefin (FPO). Membranet har en speciell prägling.

Användning sker med SikaProof® Adhesive-01 för att uppnå ett SikaProof® P-1201 hellimmat, efterapplicerat komposit vattentätningsmembransystem för armerade betongkonstruktioner. SikaProof® P-1201 systemet är limmat in-situ, dvs. membranet installeras på plats på ett tidigare applicerat limskikt. Systemet är kallapplicerat och efterappliceras på den härdade armerade betongkonstruktionen.