Vattensvällande fogtätningsprofil och fogmassa

SikaSwell® S-2

Vattensvällande, sprutbar polyuretanfogmassa för konstruktionsfogar i betong, mellan stål/betong, sten/betong, i prefabkonstruktioner etc.

SikaSwell® A

Akrylbaserade tätningsprofiler som sväller i kontakt med vatten.

SikaSwell® P Profiles

Tätningsprofiler som sväller i kontakt med vatten.