Betongtillsatsmedel

Sika®-1

Tätande tillsats till cementbruk och betong. Ger skydd mot inträngande vatten, t ex för täta putspåslag på källarväggar och tak samt för blandning i golvbruk och betong. Kan även användas för väderbeständig och vattentät fasadputs.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sika®-2

Ögonblickligen bindande (ca 15-20 sekunder) cementtillsats. Blandas med cement. Pastan används för tätning av håligheter och sprickor i berg, betong och murverk vid kraftigt vattenläckage.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sika®-4a

Mycket snabbt bindande (ca 0,5–3 minuter) tillsats för cement eller cementbruk. Används för tätning av läckande ytor, sprickor och fogar i berg, betong och murverk vid rinnande vatten under tryck. Kan även användas i cementbruk för fastgjutning av bultar, öglor och dylikt i berg och betong.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

SikaTop® Seal-107 Standard

SikaTop® Seal-107 Standard är en tvåkomponents polymermodifierad, cementbaserad vattentätningsslamma bestående av en flytande polymer och en cementdel innehållande speciella tillsatsmedel.