Fogband används för tätning av gjut- och rörelsefogar mot inläckage av vatten. Fogbanden finns i olika material och i en mängd utföranden och dimensioner beroende på dimensionerande vattentryck, dimensionerande rörelse och konstruktionstyp.  

Vattentransporten avstannar

Ett fogband gjuts in i en konstruktionsfog eller rörelsefog för att hindra vatteninträngning i fogen.Ett fogbands funktion bygger på den s.k. ”labyrint-principen”. Detta innebär att fogbandet förlänger vattnets transportväg in i konstruktionen. På detta sätt minskar trycket på vattnet och vattentransporten avstannar.
 

Fogband
Fogband rörelsefog

Fyra varianter

För samtliga materialtyper finns fyra huvudtyper beroende på fogtyp och var i fogen det skall placeras. Internt och externt fogband för rörelsefog samt Internt och externt fogband för gjutfog.

Ytterligare parametrar för val av fogband är rådande vattentryck, dimensionerande rörelse, konstruktionens tjocklek, distans till armering och särskilda materialkrav.

Center-bulben i mitten på fogbandet är det som skiljer rörelse-fogbanden från konstruktionsfogbanden. Denna center-bulb som finns på rörelsefogbanden upptar de dimensionerande rörelser som råder i fogen.  

Dricksvattengodkända fogband

Det finns även en mängd olika typer av specialfogband exempelvis för anslutning av en ny byggnad till en befintlig, eller mellan två befintliga byggnader.

Sika har också dricksvattengodkända fogband för användning i exempelvis dricksvattenreservoarer.

Dricksvattengodkända fogband
Olika typer av fogband

Montagefärdiga system

Sika producerar hela fogbandssystem med alla hörn, kryss o dyl enligt ritning från projektet och levererar ett så montagefärdigt system som möjligt till arbetsplatsen. På detta sätt minimeras antalet skarvar som behöver utföras på site, något som är både tidsbesparande och riskminimerande.  

Produkter

Läs mer om våra fogband och ladda ner produktblad och broschyrer.

 

Tricosal Waterstops Tricomer

Produktblad

Miljövarudeklaration

Broschyr

Tricosal Waterstops Elastomer:

Produktblad

Miljövarudeklaration

Broschyr

Fogband för rörelsefog och gjutfog

Kontakt

Vill du veta mer om vårt utbud av fogband, har du en utmaning som du behöver hjälp att lösa eller har du andra frågor och funderingar. Hör av dig.

Joni kan allt om fogband

Joni Lindholm

Teknisk säljare


08-621 79 34