SikaSwell system – för bekymmersfri vattentätning av betongfogar

SikaSwell system är ett mycket effektivt, aktivt, fogtätningssystem för alla typer av konstruktionsfogar bestående av produkter som sväller i kontakt med vatten och bygger upp ett svälltryck inuti konstruktionen.

SikaSwell system erbjuder dig olika alternativ att förebygga fukt och mögel. Du kan skapa en friskare miljö och en bättre isolering av husets insida mot utsidan.

SikaSwell A

SikaSwell A är en idealisk produkt att använda för konstruktionsfogar i platsgjuten betong tack vare en unik svällprestanda. De flexibla egenskaperna i materialet gör det möjligt att svälla in i små porer eller håligheter. En marin version av SikaSwell A är speciellt utformad för att skapa svälltryck i kontakt med havsvatten och vatten med hög salthalt. SikaSwell A finns också som pluggar och ringar för tätning av exempelvis formsättningsdistanser.

SikaSwell A är beprövade profiler hållbara över tid och utan förlust av svällkapacitet efter flera våta och torra cykler. Deras funktion har testats för vattentryck upp till 10 bar (100 m) och de är motståndiga mot olika vattenkvaliteter och kemiska substanser.

SikaSwell P

SikaSwell P är profiler idealiska för användning i anslutningsfogar på prefabricerade element och rörgenomföringar, där man har släta appliceringsytor. De höga mekaniska egenskaperna och en speciell skyddsbeläggning som skyddar mot regn och mot för tidig svällning gör den möjlig att använda i ogynnsamma väderförhållanden. Funktionen har testats för vattentryck upp till 5 bar (50 m).

SikaSwell S-2

SikaSwell S-2 är ett vattensvällande lim och en universell lösning speciellt lämplig för tätning kring exempelvis rör och komplicerade detaljer. Att denna används som lim för tätningsprofilerna och dess förmåga att svälla ner i ojämnheter i underlaget leder till en lätt applicering av, och vattentät anslutning till, profilerna.