Sika har åtagit sig att leverera bevisade och ekonomiska vattentäta lösningar för de mest stränga kraven. Sika tar hela tätskiktsprocessen in i minsta detalj i beaktning. Typiska vattentätande applikationer ligger under markkonstruktioner för byggnader, tunnlar och andra anläggningskonstruktioner. Sika har också speciallösningar för dricksvattenreservoarer och avloppsreningsverk. Sika erbjuder ett unikt utbud av kompletta system och produkter baserade på omfattande erfarenheter och stödjer ägare, ingenjörer och entreprenörer i design-och byggprocessen.

Världsledande inom vattentätning
yes
Världsledande inom vattentätning

Sika, världens ledande leverantör av tätskikt har tillverkat innovativa och högkvalitativa impregneringsmedel sedan 1910. Sikas tätskiktsteknologier inkluderar: den integrerade "White Box"-konceptet, som är en vattentätande betong som kombineras med fogning. Sika tillhandahåller också högkvalitativ flexibel PVC och FPO membran, golvbeläggningar, kompletta injekteringssystem, bruker och mer. Många av produkterna uppfyller de sträng godkännanden för dricksvatten.

Alternativa lösningar för vattentätning
yes
Alternativa lösningar
  • Kostnad Prestanda ratio
  • Innovation av nya teknologier
  • Produkter som passar applikationens krav
Unika lösningar för speciella förhållanden
yes
Unika lösningar för speciella förhållanden
  • Microbiologiska och kemiskt resistenta produkter
  • Mekaniskt resistenta produkter
  • Fria från fysiskt länkade mjukgörare
  • Miljömässigt hållbara produkter