Elastiska limmer

Sikaflex®-515

Sikaflex®-515 är en 1-komponents Silan Terminerad Polymer (STP) fogmassa vilken härdar vid exponering till atmosfärens luftfuktighet. Det är en universell fogmassa till interiöra och exteriöra applikationer.

Sikaflex®-521

Sikaflex-521 är en 1-komponents lim- och tätningsmassa med lång öppentid, som med hjälp av luftens fuktighet härdar till en permanent elastisk fog. Sikaflex-521 produceras i enlighet med kvalitetssäkrings- respektive miljöledningssystem certifierade enligt ISO 9001/14001. Godkänd enligt MTK certifikat nr 9001.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sikaflex®-521 FC

Snabbhärdande lim- och förseglingsmassa. Isocyanat- och lösningsmedelsfri. Slip- och övermålningsbar.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sikaflex®-521 UV

Sikaflex®-521 UV är en väderresistent, 
1-komponent SilanTerminerad Polymer (STP) fogmassa vilken härdar vid exponering till luftfuktighet. Denna allsidiga produkt är lämplig till interiöra och exteriöra fog-applikationer.

Sikaflex®-552 AT

Sikaflex®-552 AT är ett högpresterande elastiskt monteringslim baserat på Sika:s Silan Terminerade Polymer (STP) teknologi vilken härdar vid exponering till atmosfärens luftfuktighet. Detta mångsidiga lim är lämpligt till interna och externa industriapplikationer.

Sikaflex®-553

Sikaflex-553 2K är en tvåkomponents hybrid lim/fogmassa med bra fogfyllande egenskaper och som är pumpbar över långa sträckor. Produkten härdar genom en reaktion mellan de två komponenterna och bildar en hållbar elastomer.
Sikaflex-553 2K produceras i enlighet med kvalitetssäkrings- respektive miljöledningssystem certifierade enligt ISO 9001/14001 och enligt Ansvar & Omsorgsprogrammet.

Sikaflex®-554

Sikaflex-554 är ett snabbhärdande, enkomponents, elastiskt fogfyllande strukturlim som härdar med hjälp av SikaHybrid Booster (härdningsaccelerator), alternativt genom en reaktion med luftens fuktighet, och bildar en hållbar elastomer.

Sikaflex®-221

Sikaflex®-221 är ett högkvalitativt, allsidigt 1-komponent polyuretanlim / fogmassa vilken härdar vid exponering till luftfuktighet. Den är lämplig till interiör tätning och enkla limapplikationer.

Sikaflex®-228

Självnivellerande lim- och förseglingsmassa. Stöt och vibrationsdämpande.

Sikaflex®-254

Sikaflex-254 är ett tixotropt enkomponents polyuretanlim med stabil, pastös konsistens som härdar med hjälp av Sika Booster (härdningsaccelerator), alternativt genom en reaktion med luftens fuktighet, och bildar en hållbar elastomer.

Sikaflex®-265

Glaslim speciellt för bussglasning med bra initialhållfasthet och mycket god UV-beständighet för öppna fogar.

SikaTack® MOVE Transportation

SikaTack® MOVE Transportation är ett kallapplicerat vindrutelim som har utvecklats speciellt för glaslimning och fogfyllning på bussar och lastbilar. Den erbjuder bra väderstabilitet och är därför lämplig till öppna fogar.