Tätning/Fogning

SikaLastomer®-710

Butylmassa för tätning av karosskarvar mm.

Sika® Rudetaet

Plastisk tätningsmassa för bilglasning.

Sikaflex®-515

Sikaflex®-515 är en 1-komponents Silan Terminerad Polymer (STP) fogmassa vilken härdar vid exponering till atmosfärens luftfuktighet. Det är en universell fogmassa till interiöra och exteriöra applikationer.

Sikaflex®-521

Sikaflex-521 är en 1-komponents lim- och tätningsmassa med lång öppentid, som med hjälp av luftens fuktighet härdar till en permanent elastisk fog. Sikaflex-521 produceras i enlighet med kvalitetssäkrings- respektive miljöledningssystem certifierade enligt ISO 9001/14001. Godkänd enligt MTK certifikat nr 9001.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sikaflex®-521 FC

Snabbhärdande lim- och förseglingsmassa. Isocyanat- och lösningsmedelsfri. Slip- och övermålningsbar.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sikaflex®-521 UV

Sikaflex®-521 UV är en väderresistent, 
1-komponent SilanTerminerad Polymer (STP) fogmassa vilken härdar vid exponering till luftfuktighet. Denna allsidiga produkt är lämplig till interiöra och exteriöra fog-applikationer.

Sikaflex®-221

Sikaflex®-221 är ett högkvalitativt, allsidigt 1-komponent polyuretanlim / fogmassa vilken härdar vid exponering till luftfuktighet. Den är lämplig till interiör tätning och enkla limapplikationer.