Strukturell limning

SikaForce®-7720 L105

SikaForce-7720 L45
är basen i ett 2-komponents lim tillsammans med härdaren SikaForce-7050. SikaForce-7720 L105
är basen i ett 2-komponents lim tillsammans med härdaren SikaForce-7010.

SikaFast®-5211

Ett snabbhärdande, flexibelt två-komponentslim med 3 minuters öppentid. Det är baserat på ADP, Sikas senast utvecklade, användarvänliga, syrafria polymerteknologi sprungen ur akrylatteknologin.

SikaFast®-5215

Ett snabbhärdande, flexibelt två-komponentslim med 5 minuters öppentid. Det är baserat på ADP, Sikas senast utvecklade, användarvänliga, syrafria polymerteknologi sprungen ur akrylatteknologin.
I ohärdat tillstånd är SikaFast-5215 NT ett pastöst, stabilt, ej brandfarligt material som tillåter enkel och precis applicering.