Övrigt

Sika® ADPrep

SikaADPrep är en rengörande och aktiverande vätska speciellt formulerad till förbehandling av
limytor innan limning med SikaADP lim, t ex SikaFast.

Sika® Aktivator-100

Sika® Aktivator-100 är en lösningsmedelbaserad färglös vidhäftningsförbättrare, vilken reagerar med fukt och avger aktiva grupper på underlaget. Dessa grupper agerar som en länk mellan underlaget och primer eller fogmassa/lim.

Sika® Aktivator-100 är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner.

Sika® Cleaner-205

En alkoholbaserad lösning med vidhäftningsförbättrande tillsatser och är avsedd som förbehandling innan limning och tätning med Sika-produkter. Se även Primertabell.

Sika® Primer-206 G+P

Sika® Primer-206 G+P är en lösningsmedels-baserad svart primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim.
Sika® Primer-206 G+P är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner.

Sika® Primer-209 D

Sika® Primer-209 D är en lösningsmedels-baserad svart primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim.
Sika® Primer-209 D är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner. Denna primer kan ge utmärkt vidhäftning utan föregående aktiveringssteg på vissa plaster.

Sika® Primer-210

Sika® Primer-210 är en lösningsmedelbaserad färglös till svagt gul primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim.
Sika® Primer-210 är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner.

Sika® Primer-215

Sika® Primer-215 är en lösningsmedelbaserad färglös till svagt gulfärgad primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim. Sika® Primer-215 är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner.

Sika® Remover-208

Rengöringsmedel för borttagning av icke härdad Sikaflex.