Rutlim

SikaTack® MOVE Transportation

SikaTack® MOVE Transportation är ett kallapplicerat vindrutelim som har utvecklats speciellt för glaslimning och fogfyllning på bussar och lastbilar. Den erbjuder bra väderstabilitet och är därför lämplig till öppna fogar.

Sikaflex®-268

En högpresterande, fogfyllande 1K polyuretanbaserad lim-/fogmassa speciellt framtagen för tågmarknaden. Produkten härdar med hjälp av luftens fuktighet till en hållbar elastomer. Sikaflex-268 har en enastående vädertålighet och ett unikt motstånd mot en stor mängd rengöringsmedel.

Sikaflex®-268 PowerCure

Sikaflex-268 PowerCure är ett accelererat 1-komponents polyuretanbaserat lim och fogmassa speciellt framtaget för tågmarknaden. Produkten appliceras med PowerCure applikator och härdar till stor del oberoende av omgivande klimat. Sikaflex-268 PowerCure har en enastående vädertålighet och ett unikt motstånd mot en stor mängd rengöringsmedel som används inom tågindustrin.