Pulverlackning

SikaPower®-415 P1

En 1-komponents, kallapplicerad fogmassa baserad på epoxy och polyuretan som används för tätning av fogar och skarvar inom metallindustrin och härdas med hjälp av värme, i t ex lackugnar och bildar då en tålig elastomer.