Elastisk limning

Sikaflex®-515

Sikaflex®-515 är en 1-komponents Silan Terminerad Polymer (STP) fogmassa vilken härdar vid exponering till atmosfärens luftfuktighet. Det är en universell fogmassa till interiöra och exteriöra applikationer.

Sikaflex®-521

Sikaflex-521 är en 1-komponents lim- och tätningsmassa med lång öppentid, som med hjälp av luftens fuktighet härdar till en permanent elastisk fog. Sikaflex-521 produceras i enlighet med kvalitetssäkrings- respektive miljöledningssystem certifierade enligt ISO 9001/14001. Godkänd enligt MTK certifikat nr 9001.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sikaflex®-521 FC

Snabbhärdande lim- och förseglingsmassa. Isocyanat- och lösningsmedelsfri. Slip- och övermålningsbar.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sikaflex®-521 UV

Sikaflex®-521 UV är en väderresistent, 
1-komponent SilanTerminerad Polymer (STP) fogmassa vilken härdar vid exponering till luftfuktighet. Denna allsidiga produkt är lämplig till interiöra och exteriöra fog-applikationer.

Sikaflex®-552 AT

Sikaflex®-552 AT är ett högpresterande elastiskt monteringslim baserat på Sika:s Silan Terminerade Polymer (STP) teknologi vilken härdar vid exponering till atmosfärens luftfuktighet. Detta mångsidiga lim är lämpligt till interna och externa industriapplikationer.

Sikaflex®-553

Sikaflex-553 2K är en tvåkomponents hybrid lim/fogmassa med bra fogfyllande egenskaper och som är pumpbar över långa sträckor. Produkten härdar genom en reaktion mellan de två komponenterna och bildar en hållbar elastomer.
Sikaflex-553 2K produceras i enlighet med kvalitetssäkrings- respektive miljöledningssystem certifierade enligt ISO 9001/14001 och enligt Ansvar & Omsorgsprogrammet.

Sikaflex®-554

Sikaflex-554 är ett snabbhärdande, enkomponents, elastiskt fogfyllande strukturlim som härdar med hjälp av SikaHybrid Booster (härdningsaccelerator), alternativt genom en reaktion med luftens fuktighet, och bildar en hållbar elastomer.

Sikaflex®-221

Sikaflex®-221 är ett högkvalitativt, allsidigt 1-komponent polyuretanlim / fogmassa vilken härdar vid exponering till luftfuktighet. Den är lämplig till interiör tätning och enkla limapplikationer.

Sikaflex®-221i

Sikaflex®-221i är en högkvalitativ, allsidig 1-komponent polyuretanfogmassa vilken härdar vid exponering till luftfuktighet. Den används till generell tätning och lättviktsapplikationer.

Sikaflex®-228

Självnivellerande lim- och förseglingsmassa. Stöt och vibrationsdämpande.

Sikaflex®-254

Sikaflex-254 är ett tixotropt enkomponents polyuretanlim med stabil, pastös konsistens som härdar med hjälp av Sika Booster (härdningsaccelerator), alternativt genom en reaktion med luftens fuktighet, och bildar en hållbar elastomer.

Sikaflex®-265

Glaslim speciellt för bussglasning med bra initialhållfasthet och mycket god UV-beständighet för öppna fogar.

Sikaflex®-268

En högpresterande, fogfyllande 1K polyuretanbaserad lim-/fogmassa speciellt framtagen för tågmarknaden. Produkten härdar med hjälp av luftens fuktighet till en hållbar elastomer. Sikaflex-268 har en enastående vädertålighet och ett unikt motstånd mot en stor mängd rengöringsmedel.

Sikaflex®-268 PowerCure

Sikaflex-268 PowerCure är ett accelererat 1-komponents polyuretanbaserat lim och fogmassa speciellt framtaget för tågmarknaden. Produkten appliceras med PowerCure applikator och härdar till stor del oberoende av omgivande klimat. Sikaflex-268 PowerCure har en enastående vädertålighet och ett unikt motstånd mot en stor mängd rengöringsmedel som används inom tågindustrin.

Sikaflex®-268 + SikaBooster®-20 S

Ett högpresterande, accelererat 1-komponent polyuretanbaserat lim och fogmassa speciellt framtagen för tågmarknaden. Produkten härdar till stor del oberoende av omgivande klimat och bildar en tålig elastomer, samt har en enastående vädertålighet och ett unikt motstånd mot en stor mängd rengöringsmedel som används inom tågindustrin.

Sikaflex®-271 PowerCure

Ett accelererat 1-komponents polyuretanbaserad lim lämpligt till glasapplikationer. Produkten är framtagen för Sika:s PowerCure System och appliceras med PowerCure dispenser.

Sikaflex®-360 HC

Höghållfast värmehärdande lim.

Sikaflex®-545

Ett enkomponent lim med mycket låg emission baserad på Sikas silanterminerade polymer (STP) teknologi. Sikaflex-545 härdar vid exponering till atmosfärens luftfuktighet och är ett lim med hög initialstyrka och lastbärande kapacitet.

Sika® PROLINE E50

Ett tvåkomponent elastiskt monteringslim baserat på silanterminerad polymer (STP) teknologi. Produkten härdar genom en kemisk reaktion mellan de två komponenterna och bildar en tålig elastomer.

Sikaflex®-953 L15

Sikaflex-953 är ett tvåkomponents silanterminerat monteringslim som härdar genom en reaktion mellan de två komponenterna. På grund av dess vädertålighet och fogfyllande egenskaper kan den även användas till exponerade fogar. Limmet kommer i två versioner med olika öppentid: L15 och L30.

Sikaflex®-953 L30

Sikaflex-953 är ett tvåkomponents silanterminerat monteringslim som härdar genom en reaktion mellan de två komponenterna. På grund av dess vädertålighet och fogfyllande egenskaper kan den även användas till exponerade fogar. Limmet kommer i två versioner med olika öppentid: L15 och L30.

Sika® PROLINE E6

Ett högpresterande elastiskt monteringslim baserad på silanmodifierad polymer (SMP) teknologi.