Ventilation

Sikacryl® Vent

Tätningsmassa för högtryckskanaler enligt B-norm VVS-AMA.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sikacryl® Vent 188 N

Sprutbart tätningsmedel för högtryckskanaler. Produceras i enlighet med kvalitetssäkrings- respektive miljöledningssystem certifierade enligt ISO 9001/ 14001.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Sikacryl® Vent 188

En akryldispersion som torkar genom avdunstning av vatten. Har liten krympning och spricker ej under torkningsprocessen. Produkten är testad enligt ISO 846, metod B, och förhindrar uppkomst av mögel och alger i ventilationskanaler samt uppfyller kraven enligt VDI 6022.

Sikacryl® Vent 189

Akryldispersion som torkar genom avdunstning av vatten. Har liten krympning och spricker ej under torkningsprocessen.

Sikacryl® Vent 913

Tätningsmassa för högtryckskanaler enligt B-norm VVS-AMA. Penselbar.
Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.