Strukturell limning

SikaForce®-7720 L105

SikaForce-7720 L45
är basen i ett 2-komponents lim tillsammans med härdaren SikaForce-7050. SikaForce-7720 L105
är basen i ett 2-komponents lim tillsammans med härdaren SikaForce-7010.

SikaFast®-5211

Ett snabbhärdande, flexibelt två-komponentslim med 3 minuters öppentid. Det är baserat på ADP, Sikas senast utvecklade, användarvänliga, syrafria polymerteknologi sprungen ur akrylatteknologin.

SikaFast®-5215

Ett snabbhärdande, flexibelt två-komponentslim med 5 minuters öppentid. Det är baserat på ADP, Sikas senast utvecklade, användarvänliga, syrafria polymerteknologi sprungen ur akrylatteknologin.
I ohärdat tillstånd är SikaFast-5215 NT ett pastöst, stabilt, ej brandfarligt material som tillåter enkel och precis applicering.

SikaFast®-5221 NT

Ett snabbhärdande, flexibelt, tvåkomponents strukturlimsystem vilket är baserat på Sikas Acrylic Double Performance (ADP) polymerteknologi.

SikaPower®-1511

Ett allsidigt tvåkomponents epoxylim vilket härdar snabbt vid rumstemperatur. Produkten når snabbt höga mekaniska egenskaper och är lämplig att limma en stor mängd olika typer av underlag där en snabb och styv montering är önskvärd. Dess höga viskositet gör det lämpligt för fogar med stora spalter. Limmet har en genomskinlig färg och är knappt synbar när den appliceras i tunna skikt.

SikaPower®-1511 LV

Ett allsidigt tvåkomponents epoxylim vilket härdar snabbt vid rumstemperatur. Produkten når snabbt höga mekaniska egenskaper och är lämplig att limma en stor mängd olika typer av underlag där en snabb och styv montering är önskvärd. Dess låga viskositet gör det lämpligt för injicering och att fylla fogar med små spalter. Limmet har en genomskinlig färg och är knappt synbar när den appliceras i tunna skikt.

SikaPower®-1548

Ett allsidigt tvåkomponents epoxylim vilket härdar vid rumstemperatur och når hög styrka. Limmet är själv-nivellerande och har en bra arbetstid vilket tillåter limning av stora ytor och justering efter montering. Viskositeten är lämplig för både ingjutning och limning. Limmet har en genomskinlig färg och är knappt synbar när den appliceras i tunna skikt.

SikaPower®-1554

Ett allsidigt tvåkomponents strukturellt epoxilim vilket härdar vid rumstemperatur. Det är en stabil, tixotrop pasta som utvecklar hög styrka och bildar ett starkt förband på en mängd olika typer av underlag. När produkten har härdat uppvisar den höga mekaniska egenskaper och åldringsresistens.

SikaPower®-1576

Ett allsidigt tvåkomponents epoxilim med höga prestanda vilket härdar vid rums-temperatur. I ohärdat tillstånd, uppvisar produkten ett tixotropt beteende och är lämpligt för stora ytor. Efter härdning uppvisar den förhöjda mekaniska data och vidhäftning till många underlag. Limmet visar även bra åldringsmotstånd.