Textilier & Möbler

Casco Proline D2

Ett högpresterande, D2 klassat, dispersionslim av PVAC typ för trä.

Casco Proline D3

Ett högpresterande, D3 klassat, dispersionslim av PVAC typ för trä.

SikaSense®-4615

Ett beprövat, allsidigt, snabbtorkande 1K kontaktlim på polykloroprenbas.

SikaCure®-4900

SikaCure-4900; -4901 och -4909 är alla härdare till vattenburna dispersionslim. Den enda skillnaden är färgen. För att få en god visuell kontroll över blandningen är SikaCure- 4900 blå och SikaCure-4901 mörkblå. SikaCure-4909 är färglös.

SikaCure®-8100/00

SikaCure C-8100 används som härdare till lösningsmedelsbaserade lim baserade på polyuretan eller kloropren.

SikaSense®-3395/95

SikaSense 3395-95 är basen i ett 2-komponentssystem som används med SikaCure 8100-00 Härdare.

SikaSense®-3460/xx Farbpaste

SikaSense 3460-”färgkod” är en pigmentpasta för att färgsätta lösningsmedelsbaserade SikaSense-produkter.

SikaSense®-4300

Ett kontaktlim av PUR-dispersion, färdigt för användning, med hög initialstyrka och väldigt god beständighet mot mjukgörare. Både en- och tvåkomponentsapplicering är möjlig.

SikaSense®-4170

Ett snabbtorkande 2K-polykloropren kontaktlim för Hypalonmaterial vilket används vid tillverkningen av livbåtar och flottar.

SikaSense®-8400/31

SikaSense 8400-31 har ett brett användningsområde för enkel- respektive kontaktlimning av varierande material. SikaSense 8400-31 är lämpligt för limning av diverse gummiprodukter, skumplast, Pur-material, plast, textil, trä, metallfolie, isoleringsmaterial, behandlad och lackerad stål, metall etc.