Övrigt

Sika® ADPrep

SikaADPrep är en rengörande och aktiverande vätska speciellt formulerad till förbehandling av
limytor innan limning med SikaADP lim, t ex SikaFast.

Sika® Aktivator-100

Sika® Aktivator-100 är en lösningsmedelbaserad färglös vidhäftningsförbättrare, vilken reagerar med fukt och avger aktiva grupper på underlaget. Dessa grupper agerar som en länk mellan underlaget och primer eller fogmassa/lim.

Sika® Aktivator-100 är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner.

Sika® Aktivator-205

Sika® Aktivator-205 är en lösningsmedelbaserad färglös vidhäftningsförbättrare, vilken reagerar med fukt och avger aktiva grupper på underlaget.
Dessa grupper agerar som en länk mellan underlaget och primer eller fogmassa / lim. 

Sika® Aktivator-205 är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikaflex® och Sikasil® lim och fogmassor.

Sika® Cleaning-Paste HV

SikaCleaning paste HV och LV är speciellt framtagna viskösa rengöringsmedel utvecklade för användning i pumpsystem. De används för att spola ur, rengöra och skydda pump, slangar, ventiler och övriga detaljer i appliceringsutrustningen.
Reagerar inte med Sikaflex-, Sikasil- eller SikaPower- (400 serien) limmer och fogmassor, och deras rengöring är mycket effektiv. Produkten är ej slipande, påverkas ej av fuktighet och motstår temperaturer upp till +90ºC.

Sika® Cleaner H-1

Ett lågvisköst, lösningsmedelbaserat rengöringsmedel för ej porösa ytor.

Sika® Cleaner P

Sika® Cleaner P är ett lösningsmedelbaserat färglöst, klart, rengöringsmedel för icke porösa underlag.

Sika® Coating Aktivator

En förbehandling i form av en aktiverande vätska speciellt utvecklad till förbehandling av lackade och belagda limytor före applicering av Sika polyuretanlim.

SikaForce®-7260 Cleaner

Vätska med hög kokpunkt för rengöring från ohärdad 1- och 2-komponents polyuretan produkter.

SikaForce®-7311 L3 GR

SikaForce-7311 L45 GR är basen i en 2-komponents polyuretan gjutmassa tillsammans med härdaren.

SikaForce®-7264 Nozzle Oil

SikaForce-7264 Nozzle Oil är en transparent, lättflytande vätska för mjukgöring och förhindrande av härdning av polyuretaner.

Sika® Handclean

Ett unikt handrengöringssystem utan vatten, som kombinerar både ett flytande handrengöringsmedel av hög kvalitet och en slitstark, icke-repande, slipande handrengöringsduk.

Sika® Primer-206 G+P

Sika® Primer-206 G+P är en lösningsmedels-baserad svart primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim.
Sika® Primer-206 G+P är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner.

Sika® Primer-207

Sika® Primer-207 är en lösningsmedels-baserad svart primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim.
Sika® Primer-207 är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner. Denna primer kan ge utmärkt vidhäftning utan föregående aktiveringssteg på många underlag. Sika® Primer-207 fluorescerar under belysning med långvågigt UV-ljus under en begränsad tid. Denna egenskap används för processkontroll.

Sika® Primer-209 D

Sika® Primer-209 D är en lösningsmedels-baserad svart primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim.
Sika® Primer-209 D är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner. Denna primer kan ge utmärkt vidhäftning utan föregående aktiveringssteg på vissa plaster.

Sika® Primer-209 N

Sika® Primer-209 N är en lösningsmedels-baserad svart primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim.
Sika® Primer-209 N är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner. Denna primer kan ge utmärkt vidhäftning utan föregående aktiveringssteg på vissa plaster.

Sika® Primer-210

Sika® Primer-210 är en lösningsmedelbaserad färglös till svagt gul primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim.
Sika® Primer-210 är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner.

Sika® Primer-215

Sika® Primer-215 är en lösningsmedelbaserad färglös till svagt gulfärgad primer vilken reagerar med fukt och bildar ett tunt skikt. Detta skikt fungerar som en länk mellan underlag och lim. Sika® Primer-215 är speciellt formulerad som en förbehandling av limytor innan limning med Sikas 1-komponent polyuretaner.

Sika® Remover-208

Sika® Remover-208 är ett lösningsmedelbaserat färglöst rengöringsmedel för målade underlag. Det används också för att avlägsna spår av Sikaflex® produkter.

Sika® Tooling Agent N

Ett vattenbaserat, lösningsmedelsfritt glättmedel för Sikaflex-produkter.