Förnybar energi

Sikadur® Blade Repair Kit-30

Sikadur Blade Repair Kit-30 är ett hartssystem med högt Tg för våtlaminering

Sikadur® Blade Repair Kit-90

Sikadur Blade Repair Kit-90 är ett hartssystem med högt Tg för våtlaminering.

SikaForce®-7800 BLUE

SikaForce-7800 Blue är ett 2-komponents polyuretanbaserat spackel framtaget för att användas i temperaturer under 15°C. Om temperaturen är över 15°C är rekommendationen att använda SikaForce-7800 Red.

SikaForce®-7800 RED

SikaForce-7800 Red är ett 2-komponents polyuretanbaserat spackel framtaget för att användas i temperaturer över 15°C. Om temperaturen är under 15°C är rekommendationen att använda SikaForce-7800 Blue.

Sikasil® AS-787 SL

Sikasil AS-787 SL är en två-komponents, icke-korrosiv, snabbhärdande, lågviskös gjutsilikon ursprungligen framtagen till solcellsindustrin.